Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden The Field Service Company

Door deze website te gebruiken, accepteert u deze gebruiksvoorwaarden.

The Field Service Company levert veel inspanning om haar website continu te verzorgen en onderhouden . De informatie op onze website wordt met regelmaat aangevuld en wijzigingen kunnen zonder berichtgeving worden doorgevoerd. Daar fouten maken menselijk is, kan The Field Service Company niet garanderen dat alle informatie op onze website te allen tijde volledig, correct en/of up-to-date is. Dit geldt ook voor alle bestanden, links en dergelijke die direct en/of indirect aan onze website zijn gekoppeld.
The Field Service Company is niet verantwoordelijk voor inhoud van enige webpagina gekoppeld aan links of andere zaken die zijn vermeld op haar website.

The Field Service Company kan niet garanderen dat de informatie op haar website zal voldoen aan de wens waarmee u onze website bezoekt. Alle zaken en of diensten die The Field Service Company aanbiedt, worden aangeboden in de staat waarin zij zich bevinden, zonder waarborg en/of garantie ten aanzien van hun deugdelijkheid en/of
geschiktheid voor een doel anderszins.

The Field Service Company is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm dan ook, die voortkomt uit, of verband houdt met gebruik van haar website.
Dit geldt ook als het tijdelijk niet mogelijk is deze website te bezoeken en/of te raadplegen.

Als gebruiker bent u zelf verantwoordelijk voor hetgeen u vanuit onze website verstuurt.
Oneigenlijk gebruik van onze website, of gebruik zonder autorisatie, kan een inbreuk zijn op intellectuele rechten en regelgeving met betrekking tot privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord.

The Field Service Company heeft het recht om gebruikers van haar website toegang te ontzeggen en/of te weigeren gebruik te maken van enige vorm van diensten en/of zaken die worden aangeboden op haar website. Om dit tot stand te brengen, kan The Field Service Company de website monitoren.

Geschillen die betrekking hebben op deze website, vallen onder het Nederlands Recht en kunnen alleen ter beslechting worden onderworpen aan de bevoegde Rechter in het
arrondissement waar The Field Service Company gevestigd en kantoorhoudende is.

Contactgegevens

© 2016 | KvK nr: 52048632 | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy